Meest gemaakte fouten in sollicitatiebrieven

De sollicitatiebrief is vaak de eerste kans die een sollicitant heeft om een goede indruk achter te laten bij een werkgever. Helaas is het vaak ook de eerste mogelijkheid om een werkgever teleur te stellen. Probeer daarom deze vijf meest gemaakte fouten te voorkomen.

De verkeerde aanhef gebruiken

Een van de grootste fouten die je kunt maken in een sollicitatiebrief is een vrouwelijke ontvanger van de brief aan te spreken met “meneer” of omgekeerd. In principe heb je jouw potentiële werkgever al beledigd nog voordat je hem of haar hebt kunnen vertellen wie je bent en wat je kunt. Weet je niet of de ontvanger een man of vrouw is? Google die persoon dan of bel even naar het bedrijf om te informeren. Indien je niet anders kan gebruik je “Geachte mevrouw, mijnheer,”.

Verkeerde naam, functienaam of bedrijfsnaam

Het is maar een kleine moeite om te controleren of de naam van ontvanger klopt in de sollicitatiebrief. Hetzelfde geldt voor de functienaam en bedrijfsnaam. Werkgevers kunnen zich enorm ergeren aan het feit dat een sollicitant zulke simpele fouten maakt. Het komt slordig en weinig geïnteresseerd over. Het is echt niet moeilijk om zulke fouten te voorkomen, dus zorg dat je het goed hebt.

De brief niet aanpassen aan de functie

Het komt regelmatig voor dat mensen meerdere keren solliciteren op eenzelfde functie, alleen dan bij een ander bedrijf. Hier is niks mis mee, zolang je de algemene brief die je hebt liggen elke keer aanpast aan de nieuwe vacature. Zie je bijvoorbeeld dat het bedrijf specifiek naar een vaardigheid vraagt, die jij nog niet in je algemene brief hebt staan, vul de sollicitatiebrief dan aan. Hoe beter je op de functieomschrijving inhaakt, hoe meer kans je hebt dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

De sollicitatiebrief is te lang/te kort

Niemand zit te wachten op een sollicitatiebrief van twee kantjes. Werkgevers of personeelsmanagers hebben vaak weinig tijd om brieven en cv’s door te lezen, zeker nu het aantal reacties steeds toeneemt. Ze willen dus graag een bondige brief met relevante informatie, waar ze wat aan hebben. Hoewel het schrijven van een te lange brief een fout is die vaak gemaakt wordt, zijn ook te korte brieven niet geliefd. Met een te korte brief komt een sollicitant vaak weinig geïnteresseerd en lui over.

Schrijffouten

Ook al ben je goed gekwalificeerd voor de functie waar je naar solliciteert, dan bestaat er nog een grote kans dat je afvalt, als je sollicitatiebrief vol schrijffouten staat. Gebruik daarom altijd de spellingscontrole van de computer en lees hierna zelf nog een aantal keer de brief door. Ben je zelf niet zo taalvaardig? Laat dan familie of vrienden eens de sollicitatiebrief doorlezen om er zeker van te zijn dat er geen fouten meer in staan.

Maak een goede indruk met je sollicitatiebrief door deze meest gemaakte fouten te vermijden en vergroot de kans op jouw ideale baan. Alvast succes met het solliciteren!